طراحی سایت ریسپانسیو(Responsive)

طراحی سایت ریسپانسیو(Responsive)

یا ریسپانسیو که در فارسی با عنوان واکنشگرا از آن یاد می شود به نحوه ای از نمایش سایت گفته می شود که در آن ساختار سایت، متناسب با دستگاهی که در

ادامه خبر