طراحی سایت شرکت نرم افزار فروردین

  • وظیفهطراحی گرافیک وبسایت و اجرای سایت توسط تیم طراحی ایده پردازان الکترونیک

شرکت نرم افزار فروردین با استفاده از دانش و فن آوری روز اقدام به طراحی و تولید نرم افزارهایی با کیفییت بالا همراه با خدمات پشتیبانی مطلوب می باشد. برای نمونه، نرم افزار مالی هماهنگ یکی از نرم افزارهای موجود مالی و اداری می باشد که در عین سادگی از امکانات چشمگیری برخوردار است.