طراحی سایت شرکتی نیکو ارس شمس

  • وظیفهطراحی گرافیک وبسایت و اجرای سایت توسط تیم طراحی ایده پردازان الکترونیک

شرکت نیکو ارس شمس درطول فعالیتهای خود توانسته است با تکیه بر دانش فنی و صنایع تبدیلی روز جهان، تحولی بنیادین در صنعت فرآوری، بسته بندی و صادرات خشکبار ایران ایجاد نماید که موجب حرکتی فزاینده در بهبود کیفیت، کمیت و اثربخشی صادرات خشکبار ایران در صنایع غذایی بازارهای بین الملل گردیده.