طراحی سایت شرکتی افق پردازان مهر رایکا

  • وظیفهطراحی گرافیک وبسایت و اجرای سایت توسط تیم طراحی ایده پردازان الکترونیک

شرکت افق پردازان مهر رایکا ارائه دهنده خدماتی نظیر: زمینه‌سازی برای ارتقای فعالیت‌های تبلیغاتی شرکت های طرف قرارداد – همکاری شایسته با کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی‌ داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های شرکت – بررسی و شناسایی نیازهای تبلیغاتی شرکتها و مؤسسات دولتی و خصوصی و …