طراحی سایت دکتر من

  • وظیفهطراحی گرافیک وبسایت و اجرای سایت توسط تیم طراحی ایده پردازان الکترونیک

شرکت دکترمن در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغازنمود. این سیستم جهت ثبت آگهی پزشکان و سهولت در یافتن بهترین گزینه جهت درمان و مشاوره برای هموطنان گرامی طراحی گردیده.