طراحی سایت حسینیه مجازی هیئت ثارالله

  • وظیفهطراحی گرافیک وبسایت و اجرای سایت توسط تیم طراحی ایده پردازان الکترونیک

هیئت مجازی والعادیات برگزار کننده مراسم برای مناسبت های مذهبی و همچنین هیئت های هفتگی.