سایت باشگاه فرهنگی ورزشی بهمن جوان

  • وظیفهطراحی گرافیک وبسایت و اجرای سایت توسط تیم طراحی ایده پردازان الکترونیک

باشگاه فرهنگی ورزشی بهمن جوان در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید. این مجموعه در سال ۱۳۸۹ مقام نایب قهرمانی آسیا ویژن تهران را در رده ی بزرگسال کسب نمود.